Tag:

thi đại học

TTCT - LTS: “Câu chuyện cuộc sống” số này giới thiệu câu chuyện của một tư vấn viên tâm lý học đường, người vừa nhận được một email của một nam sinh khiến chị suy nghĩ.

TTCT - Tự chủ giáo dục, lựa chọn cho đại học và chất lượng nguồn nhân lực là những vấn đề mà bất kỳ nền giáo dục nào, ở cấp độ nào và trình độ phát triển nào cũng phải giải quyết.