Tag:

thị thơm cô tấm

  • MEL
  • 16/09/2016
  • 408 từ

Chừng ba tuần trở lại đây, khúc đường Cộng Hòa nối với Trường Chinh bước vào mùa thơm. Mỗi ngày, rất ngay ngắn, từng chiếc xe hàng rong chở đầy trái thị vàng ươm màu nắng đứng xếp hàng thẩn thơ chờ khách. Phía trước mỗi xe đều ghi tấm bảng viết bằng tay nắn nót nhất có thể: “Thị thơm cô Tấm”.