Tag:

Thu Hằng

TTCT - Để có một cái nhìn từ bên ngoài vào thành quả của một nền giáo dục trong một năm, có thể những nghiên cứu đánh giá đối sánh quốc tế về kết quả giáo dục, chẳng hạn kỳ thi PISA, sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều điều, đặc biệt là những gì cần phải thay đổi nhằm đạt được mục tiêu thực sự của giáo dục.