Tag:

thu nhập thấp

TTCT - Lịch sử các chính sách phát triển đô thị ở Mỹ cung cấp nhiều ý tưởng có thể tham khảo khi nghiên cứu xây dựng các chương trình nhà ở phục vụ các đối tượng thu nhập thấp.