Tag:

thu nhập thấp

  • 18/07/2023
  • 1227 từ

TTCT - Số phận của người làm công mất việc càng bấp bênh theo thời gian, cho dù rõ ràng xã hội ngày càng phát triển. Nói cách khác, khả năng tự tạo cho mình một việc làm - khi đã bị thị trường lao động đào thải do tuổi tác - càng ngày càng ít lại.

TTCT - Lịch sử các chính sách phát triển đô thị ở Mỹ cung cấp nhiều ý tưởng có thể tham khảo khi nghiên cứu xây dựng các chương trình nhà ở phục vụ các đối tượng thu nhập thấp.