Tag:

thu phí

TTCT - Cần xây dựng một cơ chế đột phá, như có thể thành lập công ty quản lý và khai thác quỹ vỉa hè đô thị.

TTCT - Dù hoãn lại đến lúc nào thì thu phí cũng sẽ là một giải pháp hạn chế xe cá nhân mà Bộ GTVT dứt khoát thực hiện. Song hành với thu phí là những khoản tiền đi vay cho mục đích gỡ mối bòng bong giao thông hiện nay.

TTCT - Trong cuộc sống, nhiều khi hành vi của con người không chỉ dựa trên so sánh kinh tế về được mất, mà nhiều kết quả thực tế cho thấy con người có bản năng rất lớn về sự công bằng.