Tag:

tổ chim

  • 05/05/2023
  • 1322 từ

TTCT - "Khi lá phong ba già thì chiếc tổ sẽ rụng theo thôi con à. Sự chia tay cái cũ luôn ghi dấu những sự trưởng thành. Bầy chim non sẽ lớn lên và xây những tổ ấm mới. Rồi bác sẽ gửi cho con một cái tổ chích bông không bao giờ rụng".

Ba con chim non mới nhú lông tơ nằm im trong tổ khi một trong hai con chim bố mẹ thét lên liên hồi bởi chim kia đã đậu vào cành cây đầy keo dính của người bẫy chim.