Tag:

Tổng cục Thể dục thể thao

TTCT - Đang cùng đội tuyển quyền anh Việt Nam tập huấn trong vòng một tháng tại Thái Lan, quốc gia phát triển về quyền anh nghiệp dư trong khu vực Đông Nam Á, Lừu Thị Duyên phấn đấu giành một chiếc vé đến London mùa hè năm nay.