Tag:

Trầm Hương

TTCT - Sáu năm trước, làng Tốt ở xã Ba Lế (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) bỗng nổi tiếng khắp vùng vì người làng trúng được lượng kỳ nam lớn chưa từng có trong lịch sử săn tìm trầm hương xưa nay.