Tag:

trẻ 12-15 tuổi

TTCT - Dù có quan điểm cho rằng trẻ em dưới 18 tuổi không cần tiêm vaccine COVID-19 vì tỉ lệ nhiễm rất thấp, nhiều hãng dược vẫn tham gia nghiên cứu vaccine cho đối tượng này, kể cả nhóm trẻ dưới 2 tuổi.