Tag:

Trump gặp Kim

TTCT - Cuộc gặp Donald Trump - Kim Jong Un ở Singapore chỉ là khởi đầu cho một thỏa thuận khung và cho cả một quá trình đàm phán chi tiết với thực thi thỏa thuận đó. “Đọc” và “giải mã” quá trình đàm phán này như thế nào? Cần nhìn lại quá khứ mới đây để hiểu rõ hơn câu chuyện “thượng đỉnh lịch sử”.