Tag:

trung hòa carbon

  • 15/06/2024
  • 1918 từ

TTCT - Đồng tiền có tác động đến môi trường thế nào, và một xã hội không tiền mặt có "xanh" hơn?

  • 08/06/2024
  • 1907 từ

TTCT - Ngoài thử nghiệm với nhiên liệu xanh, các máy bay vẫn có thể dùng xăng tiêu chuẩn như trước, nhưng có thể tiết kiệm nhiên liệu gấp đôi so với trước nhờ thay đổi thiết kế và cải tiến công nghệ.

  • 22/06/2023
  • 1704 từ

TTCT - TP.HCM đề xuất thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon. Theo đó, ngân sách TP sẽ được hưởng 100% nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon.