Tag:

Trung Quốc Mỹ

TTCT - Những phản ứng gần đây của Bắc Kinh với ông Donald Trump, cũng như những động thái mới trên Biển Đông cho thấy Trung Quốc không muốn đợi tới khi ông Trump đã chính thức làm chủ Nhà Trắng mới bộc lộ thái độ.

TTCT - Nhà xã hội học Mỹ W. I. Thomas sâu sắc quan sát gần một thế kỷ trước (1928): “Nếu người ta xác định các tình huống là thực, chúng sẽ thực trong hậu quả”. Vì vậy, điều quan trọng là nhiều người trên thế giới nhận thức rằng Trung Quốc sẽ vượt qua - hay đã vượt qua - Mỹ thành cường quốc dẫn đầu thế giới.