Tag:

Truyện ngắn Hoàng Công Danh

  • 12/04/2023
  • 1966 từ

TTCT - Lúc đó chín giờ sáng, cơn gió xuân phơi phới quá đà thổi mạnh khiến một cánh cửa chính đóng rầm. Cô đi ra chốt cửa thì phát hiện một con chim non đỏ hỏn giữa sân cơ quan.

TTCT - Chỉ nhẹ tay tháo vòng thép buộc sơ sài, chú Lưu đã mở được cửa nhà mình. Ngôi nhà cấp bốn ngày đó kiên cố nhất xóm giờ thành cái nhà cũ nhất, xung quanh đã mọc lên mấy cái nhà hộp khang trang hơn.