Tag:

tuổi hưu

TTCT - Hiện nay, nếu có một cuộc khảo sát xã hội về tăng tuổi nghỉ hưu thì tôi nghĩ tỉ lệ ủng hộ chủ trương này sẽ không cao. Thành phần ủng hộ tăng tuổi nghỉ hưu thường là các nhóm cán bộ có chức vụ, còn lại đa số người lao động sẽ không ủng hộ.