Tag:

văn hóa giao thông

TTCT - Cứ mỗi khi trong cuộc sống nảy sinh một sự cố gì thì lại thấy có người đặt ra câu hỏi và lên bài giáo huấn mang tên "văn hóa x, y".

Năm 2013, tạp chí Business Insider có bài viết đăng lại kết quả khảo sát của Triposo đối với 700 người từ 62 quốc gia về các hành vi xấu xí khi đi du lịch. Qua các câu trả lời, 10 quốc gia bị bêu tên vì hành vi của công dân nước đó khi đi du lịch nước ngoài.