Tag:

văn hóa nhân loại

TTCT - Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Tuy nhiên nếu lấy thành nhà Hồ làm tâm, trong phạm vi bán kính 1km có biết bao công trình dân dụng được xây bằng gạch đá lấy từ công trình kiến trúc 600 năm tuổi này.