Tag:

vẽ nước Nga

TTCT - Một lần thi môn toán xong, Trần Quân Ngọc thoải mái vác giấy, màu ra ngoại thành ngồi vẽ rừng bạch dương. Cảm giác mách bảo, anh ngoảnh lại thì thấy một người đang quan sát mình. Và đó chính là nhà văn Nga nổi tiếng Paustovsky - tác giả Bông hồng vàng, người đã tạo nên một phong cách, một trường phái văn học ảnh hưởng nhiều thế hệ, kể cả ở Việt Nam.