Tag:

vi khuẩn

Khi vi khuẩn giết chết con người, đó là thiệt hại ngoài dự kiến nhiều hơn là một vụ cố sát.

TTCT - Không chỉ ở nước ta mới ngày càng nhiều người chọn hình thức sinh mổ, tại Mỹ cứ ba người sinh con thì có một người chọn sinh mổ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy có mối liên hệ giữa sinh mổ và bệnh béo phì.