Tag:

vì ta cần nhau

TTCT - Nhật Bản đang cần thúc đẩy các hoạt động ngoại thương và di chuyển vốn - sản xuất ra nước ngoài hơn bao giờ hết, trong khi Việt Nam cần một biểu đồ ngoại thương đa dạng hơn và muốn tiếp tục hội nhập hơn về kinh tế với thế giới.