Tag:

Vốn ODA

TTCT - Trao đổi với TTCT, ông Võ Hữu Hiển, phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), cho biết như vậy, cùng lý do vay để bù đắp bội chi ngân sách trung ương và trả nợ gốc.

TTCT - Vay vốn ODA đã bước vào một ngã rẽ mới từ cách nay vài năm khi Việt Nam bước vào hàng “nước có thu nhập trung bình”. Vốn vay ODA sắp tới sẽ được Chính phủ cho vay lại thay vì phân bổ như trước. Cân nhắc lợi hại từ nguồn vốn này, bắt đầu có ý kiến “chê” từ một số địa phương...

TTCT - Tình hình nợ công đã rất gay go đến mức báo động. Trong phiên họp Quốc hội kỳ này, theo ông Trần Du Lịch - phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Quốc hội phải dành một phiên họp riêng về nợ công, đặc biệt là vấn đề kỷ luật chi tiêu ngân sách.