Tag:

vụ án hình sự

  • 10/06/2024
  • 2412 từ

TTCT - Ông Donald Trump đang cười thì cú sốc đột ngột tới. Kết luận tội danh đầu tiên giáng như cú búa: "Có tội". Rất nhanh chóng, đại diện bồi thẩm đoàn lần lượt đọc các kết luận tội danh vị cựu tổng thống Mỹ. Thêm 33 lần nữa.