Tag:

Yuval Noah Harari

  • 13/04/2023
  • 977 từ

TTCT - Khi tiếp xúc với các AI tạo sinh như GTP-4, con người sẽ tiếp tục thua trắng nếu không biết điều chỉnh, làm chủ AI theo lợi ích của loài người trước khi chúng làm chủ chúng ta.

TTCT - Sau thành công của cuốn Sapiens: A Brief History of Humankind (đọc thêm bài ở mục Văn hóa giải trí), sử gia trẻ tuổi Yuval Noah Harari lại gây sóng gió bằng cuốn Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.

TTCT - “Tiền bạc trên thực tế không có giá trị gì. Chúng chỉ là những tờ giấy, ta không thể ăn nó khi đói, không thể mặc nó khi lạnh, chẳng thể dùng nó để bảo vệ bản thân khỏi cơn mưa”