Tag:

3 tại chỗ

TTCT - Với các doanh nghiệp sản xuất, giải pháp “3 tại chỗ” coi như đã thất bại. Đó là một thất bại do nội lực của cả hệ thống chứ không có một “tội đồ” chính thức, đơn lẻ nào cả. Thất bại đấy cũng nêu ra thực tế là việc chung sống với dịch - thay vì coi nó là giặc - cần bắt đầu từ tư duy chủ đạo về các giải pháp chuyển từ tập trung hóa sang cộng đồng hóa.

TTCT - COVID-19 đã làm lộ rõ nhiều vấn đề của một nền sản xuất đang ở những bước chập chững hiện đại hóa và rất nhiều trục trặc, nhất là khi bị đặt trước các thách thức, rủi ro có tính hệ thống như một đại dịch.

TTCT - Thực tế của chiến thuật 3 tại chỗ - ăn ở tại chỗ, sinh hoạt tại chỗ và sản xuất tại chỗ - được áp dụng lần đầu tiên nhằm chống dịch ở các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Việc cách ly hoàn toàn nhân lực đảm bảo sức khỏe để duy trì sản xuất là một giải pháp chính xác và kịp thời, nhưng có một thực tế là từ khi ra văn bản chính thức đến khi áp dụng chỉ có 3 ngày.