Tag:

APEC 2017

TTCT - Nhất định không phải là chuyện “soái ca...” này hay “quái thú” kia... mà là người dân sẽ được chia sẻ tương lai như thế nào, khách mời sẽ hiểu biết thêm những gì.

TTCT - Mỗi kỳ họp thượng đỉnh của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đều đem đến cho mỗi nền kinh tế thành viên những vận hội mới.

TTCT - Tuy APEC chỉ là một diễn đàn - Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - song với sứ mệnh đề ra: “Hậu thuẫn tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng bền vững”, các kỳ hội nghị đã luôn bám sát các vấn đề của khu vực hầu đề ra những chính sách thích hợp.