Tag:

bằng chứng

TTCT - Pháp luật là do con người nghĩ ra và để điều chỉnh các mối quan hệ của con người. Không có thứ pháp luật nào nằm ngoài nhận thức và nằm ngoài các quan hệ xã hội, luân thường đạo lý, cũng như tập tục truyền thống.

TTCT - Cuối cùng, dự thảo nghị quyết về Syria đã được 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 28-9, trong đó không có điều khoản sử dụng vũ lực chống lại Syria.