Tag:

Beyoncé

  • 16/02/2023
  • 1860 từ

TTCT - Ca sĩ Beyonce vừa làm nên lịch sử khi giành giải Grammy thứ 32 trong sự nghiệp. Nhưng hãy nói về người vừa mất kỷ lục vào tay cô: nnhạc trưởng Georg Solti (1912-1997).

TTCT - Một bài hát mới của Beyoncé bỗng dưng trở thành bản hành khúc của những kẻ đã sức cùng lực kiệt với công việc, với lời nhạc chẳng khác nào câu hiệu triệu “hãy nghỉ quách đi”. Các nhà kinh tế học không thích điều này.

TTCT - Thập kỷ 2010 kỳ lạ ở chỗ, theo cách này cách khác, nó vừa khớp với sự trưởng thành và thờ ơ của thế hệ đầu tiên thật sự ngập trong văn hóa đại chúng tại những thị trường và quốc gia muộn nở như Việt Nam.