Tag:

Bộ trưởng

TTCT - Giữa tuần rồi, khi trở lại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) với tư cách bộ trưởng (trước đây bà Tiến từng thực tập tại bệnh viện này), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chảy nước mắt vì thương cán bộ y tế.

TTCT - Ở Trung Quốc có quan niệm cho rằng làm việc dễ, làm người khó. Làm người thì rất vô cùng, nhưng làm việc, nhất là việc làm quan, có những bước đi mà theo đúng sẽ thành công. “Bí quyết làm quan tham hiệu quả” là chủ đề của cuốn tiểu thuyết Ôsin nhà bộ trưởng (*).