Tag:

Boris Johnson

TTCT - Quốc gia đăng cai Olympic thường phải đối mặt với tình trạng lãng phí các công trình thể thao và hạ tầng cơ sở tốn kém phục vụ sự kiện tầm vóc hành tinh này. London đang là một trường hợp được chú ý bởi giải pháp chuyển đổi di sản Olympic đang tiến hành.