Crowfunding: gây quỹ thời mạng xã hội

TTCT - Cần gì cũng xin bá tánh quyên tiền giúp cho, kể cả những yêu cầu vô lý và trơ trẽn nhất. Mô hình crowdfunding là chiếc đũa thần cho những giấc mơ như vậy.