Hình phạt của khí hậu

Dù những nguyên nhân gây ô nhiễm đã hầu như được xác định rõ, các giải pháp cho vấn nạn nghiêm trọng này cũng không thiếu, những tiến triển đạt được trong vấn đề này vẫn không đáng kể. Chỉ số ô nhiễm không khí giờ đây là một bằng chứng về những lựa chọn phụng sự chủ yếu cho sự phát triển kinh tế và hậu quả của nó đối với xã hội và môi trường. Và vì thế, nó nhắc nhở về việc phải có thêm nhiều cân nhắc đạo đức hơn, nhân tính hơn trong các quyết sách phát triển.