Ngành nhựa & chuyện tái chế

Dù biểu tượng tái chế đang xuất hiện trên mọi loại hàng hóa, nhưng không có nghĩa là một thứ gì đó thực sự có thể tái chế được. Chuyện cấm túi nhựa dùng một lần vẫn còn là một cuộc chiến dai dẳng, và bao bì bền vững thì vẫn còn nhiều khó khăn.