Nhóm lại tình yêu sách cho con

Trong nhiều hoàn cảnh, những phương pháp của người lớn để kích thích đọc sách lại cản trở niềm yêu thích đọc tự nhiên vốn ban đầu là để mời gọi sự vui tươi và dẫn lối cho trí tưởng tượng cho các em. Trao cho trẻ quyền tự chủ trong việc lựa chọn đọc gì sẽ giúp chúng có quyền làm chủ hành trình đọc của mình, khiến các em cảm thấy được đầu tư và có động lực để khám phá thế giới sách kỳ thú đa dạng. Sau cùng, để một đứa trẻ yêu thích đọc sách, chúng phải thấy những cuốn sách ấy cũng được những người lớn quanh chúng trân trọng.