Thầm thì sách nói

Sách nói (audiobook) hình thành như một lẽ tự nhiên, bởi những câu chuyện của loài người từ ngàn xưa đã được chuyển tải qua đường truyền miệng - hình thức thuộc hàng tổ tiên của sách giấy. Sau những chuyện kể trước giờ đi ngủ, chương trình đọc truyện qua sóng phát thanh, rồi băng đĩa sách nói là các ứng dụng có thu phí để nghe thiên kinh vạn quyển lưu trữ trên đám mây.