Tag:

chuyển giao quyền lực

TTCT - Hoa Kỳ đang trong những ngày chuyển giao quyền lực tổng thống từ Barack Obama sang Donald Trump. Trong khi tổng thống đương nhiệm còn chưa đọc xong diễn từ, tổng thống sắp nhậm chức bị tấn công tới tấp.

TTCT - Ngày 8-11, cuộc marathon vận động tranh cử Mỹ kéo dài 18 tháng cuối cùng đã kết thúc. Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, một cuộc đua mới bắt đầu.