Tag:

địa danh

TTCT - Việc các địa danh thay đổi trong lịch sử là điều không hiếm gặp, và mỗi lần đổi thay lại là một câu chuyện kỳ thú.

TTCT - Nghe chuyện “phát hiện dấu vết bảy đền, tháp cổ ở Đồng Tháp Mười” đã lâu, nay trở lại nơi từng là căn cứ chống Pháp của nghĩa quân Thiên hộ Dương và Đốc binh Kiều, thuở xa xưa là một trung tâm văn hóa thời vương quốc Phù Nam… mới thấy chốn đồng nước này vẫn còn chứa biết bao bí ẩn chờ giải mã.