Tag:

dịch vụ nhà nước

TTCT - “Cai sữa cho 55.000 đơn vị sự nghiệp công và 2,1 triệu viên chức” là thông điệp mạnh mẽ phát đi từ cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vào tuần trước.