Tag:

đọc sách cùng con

TTCT - Thông qua các hoạt động đọc sách kết hợp vui chơi và vận động, nhiều đứa trẻ tiến bộ trông thấy về đọc hiểu, bắt đầu biết phân tích, so sánh, phản biện và trình bày suy nghĩ mạch lạc. “Đó là cách thuyết phục phụ huynh tốt nhất” - TS Nguyễn Thụy Anh, người đang phụ trách Câu lạc bộ Đọc sách cùng con ở Hà Nội, chia sẻ với TTCT.