Tag:

Ferdinand von Schirach

TTCT - Khác với những ký sự pháp đình thông thường, tài năng và đức độ của Ferdinand von Schirach cho người đọc thấy – cho dù các hành vi phạm tội thoạt tiên hiện ra ghê rợn đến đâu – con người vẫn là con người.

TTCT - Gã hình dung ra nàng sợ hãi ra sao. Những con vật bị gã giết cũng sợ. Gã tận mắt chứng kiến. Ngay trước khi chết chúng có mùi khác.