FERDINAND VON SCHIRACH

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sáng tác

TTCT - Khi cảnh sát kéo được Hassan khỏi thằng kia, mồm hắn chỉ còn là một đống bầy nhầy máu me: Hassan đã lấy búa đập gãy mười một cái răng. Tối hôm đó quả thực có tuyết rơi.

Sáng tác

TTCT - Gã hình dung ra nàng sợ hãi ra sao. Những con vật bị gã giết cũng sợ. Gã tận mắt chứng kiến. Ngay trước khi chết chúng có mùi khác.