Tag:

hành tinh nhựa

TTCT - Loài người đã sản xuất ra khoảng 8,3 tỉ tấn nhựa từ năm 1950 tới nay, và hầu hết lượng nhựa đó vẫn còn nguyên trên Trái đất, tạo ra một “thí nghiệm không kiểm soát” kèm theo những tác hại khôn lường...