Tag:

hội nghị G20

TTCT - Thành lập từ năm 1999, nhóm G20 là một cuộc gặp được thiết kế để thúc đẩy hợp tác giữa những nền kinh tế lớn nhất thế giới hòng tìm câu trả lời cho những vấn đề phức tạp toàn cầu. Nhưng sau gần 20 năm vận hành, cơ chế đa phương này đang ngày càng suy yếu nghiêm trọng.

TTCT - Là những mối bất đồng ngày càng được bộc lộ một cách không ngần ngại. “Trật tự thế giới” mới mà Henry Kissinger mô tả cách đây hai năm có vẻ đang hối hả hình thành. Bắt đầu là những thôi thúc chuyển đổi kinh tế, xã hội cho đến địa chính trị...