Tag:

khối euro

Đề xuất vào phút chót hôm 22-6 của Hi Lạp có thể được coi là lối thoát tạm thời cho cuộc khủng hoảng đã lơ lửng suốt mấy tháng nay quanh việc Athens có rút khỏi khối euro hay không.