Tag:

làm thơ

  • 08/03/2023
  • 861 từ

TTCT - Thì vẫn là nhớ thương, cả bốn mùa thu đông xuân hạ…Nhưng vẫn có những ngày cứ muốn nghe muốn nói thêm nói nữa về mẹ về em, về những thân cò lặn lội, những má hồng đa đoan. Và về một tình yêu như đánh thức bao ký ức tưởng như đã xa xôi…