Tag:

Lê Văn Công

TTCT - Không ít người thắc mắc tại sao Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV Olympic 2016 thì được Nhà nước thưởng 160 triệu đồng, còn Lê Văn Công đoạt HCV Olympic 2016 cho người khuyết tật (gọi là Paralympic) lại chỉ được phân nửa, nghĩa là chỉ 80 triệu đồng?