Tag:

Mối tình đầu

TTCT - LTS: Sự thiếu thông hiểu của cha mẹ với rung động đầu đời của con không chỉ đẩy các bạn trẻ ngày càng xa cách cha mẹ mình, hoặc phải sống hai mặt, mà còn có thể gây nên những thương tổn tâm hồn khó lành.