Tag:

năm nhuận

TTCT - Với người bình thường như chúng ta, giây là đơn vị thời gian bằng 1/60 phút hay 1/3.600 giờ. Nhưng các nhà khoa học không định nghĩa như thế. Họ đặt ra khái niệm "giây nhuận" từ 50 năm trước, và đang sắp sửa (tạm) dẹp đi cho đỡ đau đầu.

TTCT - Thường mỗi dịp cuối năm, nhà nhà người người lại phải tính tới chuyện thay tờ lịch hay cuốn lịch treo trong nhà. Và đầu năm, mỗi lần xé lịch là một lần thích ứng với bảng biểu thời gian đổi khác của năm mới. Hãy thử tưởng tượng một bộ lịch ổn định dùng được cho mọi năm.