Tag:

năng suất

  • 01/03/2024
  • 1111 từ

TTCT - Trung tuần tháng 2 OpenAI công bố công cụ mới Sora, có thể tạo video mượt mà như thật trong vài giây chỉ từ dòng mô tả ngắn gọn của người dùng. Lại thêm một công việc nữa bị đe dọa chăng?

TTCT - Mấy năm gần đây, năm nào cũng thế, cuối năm sẽ thấy một loạt bài báo giật tít so sánh năng suất lao động của Việt Nam với các nước. Năm 2017 vừa qua, là con số gây xôn xao “Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 7% năng suất lao động của Singapore, thậm chí còn thua cả Lào”.