Tag:

ngành dược

TTCT - Phía sau những khó khăn, chật vật của thuốc nội cả trong đầu tư, sản xuất và vào các bệnh viện công (xem chuyên đề “Thuốc nội: chật vật tìm lối” trên TTCT, ra ngày 14-8-2011), Thứ trưởng Bộ y tế Cao Minh Quang trao đổi cùng TTCT về cơ hội của thuốc sản xuất trong nước, nhất là các thuốc có hàm lượng công nghệ cao trên thị trường.