Tag:

Nguyễn Quang Thân

TTCT - Chuyện kỳ quặc thì nơi nào, thời gian nào cũng có. Nhưng chuyện kỳ quặc mà lại biến thành phép nước bắt dân theo thì không hiểu sao gần đây lại nhiều thế?