Tag:

nhà Nguyễn

TTCT - Thoái thực ký văn của Trương Quốc Dụng là “tiểu bách khoa thư về lịch sử - xã hội Việt Nam thế kỷ 18, 19”, như đánh giá của hai dịch giả Nguyễn Lợi và Nguyễn Đổng Chi (lời giới thiệu cho bản dịch do nhà xuất bản Tân Việt phát hành năm 1944), hay chỉ là “một bộ dã sử ghi chép nhiều sự việc lặt vặt xếp theo từng loại”, như nhà thư mục học Trần Văn Giáp đã nhận định?

TTCT - Huế có trường mỹ thuật (1957) đào tạo chuyên ngành sơn mài bài bản, lại sở hữu cả một gia tài “sơn son thếp vàng” mà hiện nay vẫn còn giá trị chói sáng tại các công trình kiến trúc cung đình, dân gian thời nhà Nguyễn.